รายการข้อมูล

ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2560

ปีการศึกษา 2561

1. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน

360,000

181,000

487,600

275,000

2. เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก

-

366,200

-

-

    รวมเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

360,000

547,200

487,600

275,000

3. จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)

8

8

8

8

4. จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

45,000

68,400

60,950

34,375

 

งบประมาณที่จัดสรรสนับสนุนงานวิจัย ตามแผนปฏิบัติการของสำนักวิชานิติศาสตร์

ปีงบประมาณ พ.ศ.  วิจัยสร้างองค์ความรู้   วิจัยสถาบัน 
2559 280,000 20,000
2560 60,000 60,000
2561 85,000 15,000
2562 80,000 15,000
redtube teen porn sex sert porno turk porno baldiz sex ensest hikayeler redtube porno redtube fuck porns xvideos teen porn sexfree ametuer porno lesbian porno xhamster anal porno analpornsex fuck movie porn brazzers
online mario games mario games