Google
School of law
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์

แบบประเมินการปฎิบัติงาน

แบบประเมินออนไลน์

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday31
mod_vvisit_counterYesterday43
mod_vvisit_counterThis week192
mod_vvisit_counterLast week327
mod_vvisit_counterThis month770
mod_vvisit_counterLast month1317
mod_vvisit_counterAll days95131

Online Now: 2
Your IP: 54.82.57.154
,
Today: มกราคม 18, 2018

Login Form

QR-Code

QR-Code

ภาพสไลด์บนเพจ

วันที่ 4 มกราคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. พร้อมด้วยบุคลากร เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เพื่อสวัสดีปีใหม่ รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของสำนักวิชานิติศาสตร์กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมายต่อไป


วันที่ 27 ธันวาคม 2560 สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดี และบุคลากร ดำเนินกิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดวางระบบควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ ของสำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท เพื่อร่วมวิเคราะห์และจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักวิชา วิเคราะห์ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยง บริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการดำเนินงา รวมถึงแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และประยุกต์ใช้ความรู้ของบุคลากรเพื่อนำมาสร้างนวัตกรรม และคู่มือเพื่อประโยชน์ร่วมกันภายในองค์กรต่อไป


วันที่ 18 ธันวาคม 2560 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์และบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 14/2560 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนิติศาสตร์ เรื่องการจัดทำหลักสูตรอบรมกฎหมายสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา การต้อนรับองคมนตรีในวันที่ 25 มกราคม 2560 แผนกิจกรรมไตรมาสที่ 2 การจัดทำวารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ การรายงานผลการศึกษาดูงานที่เนติบัณฑิตสภา การดำเนินงานวิจัย การต้อนรับอธิการบดีเข้าตรวจเยี่ยมคณะ และการประชุมเพื่อจัดทำความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ของสำนักวิชานิติศาสตร์ ในวันที่ 27 ธันวาคม 2560


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 สำนักวิชานิติศาสตร์ได้เข้าร่วมกิจกรรม CRRU OPEN HOUSE THAILAND - CHINESE & JOB FAIR 2017 โดยสำนักวิชานิติศาสตร์ได้จัดบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อและการแนะนำการเรียนต่อให้นักเรียนที่สนใจ


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมพหุภาคี เรื่อง แนวทางการพัฒนาความร่วมมือด้สนการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Cards เช็คชื่อ
วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560
ใช้สำหรับโปรแกรม Plickers  Read More...
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. 5... Read More...
แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
 1.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...