دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم دانلود فیلم اخبار فیلم و سریال دانلود آهنگ جدید خرید vpn خرید کریو خرید کریو خرید vpn خرید vpn Google
School of law
Get Adobe Flash player
En cilgin home design videolari icin sitemizi ziyaret ediniz. A new best hair style page online. popular best cut hair style was here.

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์

แบบประเมินการปฎิบัติงาน

แบบประเมินออนไลน์

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday39
mod_vvisit_counterYesterday39
mod_vvisit_counterThis week78
mod_vvisit_counterLast week443
mod_vvisit_counterThis month951
mod_vvisit_counterLast month1371
mod_vvisit_counterAll days98138

Online Now: 1
Your IP: 54.81.127.179
,
Today: มีนาคม 18, 2018

Login Form

QR-Code

QR-Code

ภาพสไลด์บนเพจวันที่ 14 มีนาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. นำนักศึกษานิติศาสตร์เข้าศึกษาดูงานกรมบังคับคดีจังหวัดเชียงราย ในส่วนของการขายทอดตลาด เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติ รวมถึงส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานจริง ในสถานที่ทำงานจริง นักศึกษาได้เข้าใจในกระบวนการทำงานของกรมบังคับคดี และนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการเรียนได้ การศึกษาดูงานครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกับรายวิชาวิธีพิจารณาความแพ่ง 4


วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมมณีไตรรงค์ มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกภายนอกเมื่อสำเร็จการศึกษา ได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดี กิจกรรมในช่วงเช้า เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงาน การประกอบอาชีพ จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ และการวางแผนศึกษาต่อในระดับเนติบัณฑิตและการขอใบอนุญาตว่าความ และเทคนิคการสมัครงาน โดยผู้บริหาร คณาจารย์ ของสำนักวิชานิติศาสตร์ กิจกรรมช่วงบ่าย มีการเสวนาพิเศษ เรื่อง พนักงานคุมประพฤติ...อาชีพสายนิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐภูมิ อยู่ชัง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ และคุณสุพจน์ คำจันทร์ พนักงานคุมประพฤติ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสายงานนิติศาสตร์หลังสำเร็จการศึกษา


วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 สำนักวิชานิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง คณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ดำเนินการประชุมสำนักวิชานิติศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิติศาสตร์และบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 วาระการประชุมเรื่องโครงการตำราว่าความและศาลจำลอง โครงการพัฒนาทักษะทางปฏิบัติการของสายวิชาการ โครงการบรรยายโดยให้บุคคลภายนอกเข้ามานั่งฟังการสอนได้ โครงการคืนสู่เหย้า กิจกรรม Good bye Senior กิจกรรมประเวณีปี๋ใหม่เมืองและการปรับแผนการเรียนภาคเรียนที่ 3/2561


วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 - 12.30น. ณ หอประชุมกาสะลองคำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร มูลรัตน์ รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. ดำเนินกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 รวมถึงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรยายโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีเอก ขุทรานนท์ และนางสาวจารุวรรณ ศิริมาลา และได้รับเกียรติกล่าวเปิดงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี


วันที่ 5 มีนาคม 2561 ผศ.สว่าง กันศรีเวียง คณบดี นำผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิชานิติศาสตร์ มร.ชร. เดินทางไปยังเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนเพื่อจัดทำ บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมโครงการ “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม” ระหว่าง เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน กับ สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมท้องถิ่นในพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน รวมทั้งพัฒนาให้เกิดโครงการงานวิจัยและบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น ได้รับเกียรติลงนามบันทึกข้อตกลงโดย นายชยกฤษณ์ นิสสัยสุข นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงเชียงแสน


วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องสโลป 10130 มร.ชร. อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาและการวิจัยแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการทำวิจัยขั้นพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษาเป็นกลไกสำคัญในการจัดการศึกษา จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง


Cards เช็คชื่อ
วันอาทิตย์, 20 สิงหาคม 2560
ใช้สำหรับโปรแกรม Plickers  Read More...
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
บริษัทโพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด รับสมัครงาน
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
บริษัทโพรเกรส สโตร์เรจ จำกัด... Read More...
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ กับนายจ้างบริษัท Wynn Palace มาเก๊า
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนหางานไปทำงานต่างประเทศ... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1.... Read More...
แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
 1.เว็บไซต์แหล่งทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย... Read More...
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
ฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More...
เนติบัณฑิตยสภา
วันอังคาร, 13 มีนาคม 2561
ศึกษาต่อในระดับ เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ Read More...