Google
School of law - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์แบบประเมินการปฎิบัติงาน

ปฏิทินวิชาการ 2560

แบบประเมินออนไลน์

คู่มือประกันคุณภาพ 2557

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday25
mod_vvisit_counterThis week390
mod_vvisit_counterLast week385
mod_vvisit_counterThis month1342
mod_vvisit_counterLast month1815
mod_vvisit_counterAll days85157

Online Now: 1
Your IP: 54.146.28.90
,
Today: มิถุนายน 24, 2017

Login Form

QR-Code

QR-Code

ภาพสไลด์บนเพจ

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ศาลจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และสำนักวิชานิติศาสตร์สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดำเนินโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาลและกฎหมายแก่ประชาชนเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ได้รับเกียรติจาก ท่านสมชาย พฤกษ์ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา ในการนี้ได้รับเกียรติบรรยายความรู้เรื่อง การกู้ยืมเพื่อการศึกษา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเกี่ยวกับสิทธิของผู้เสียหาย ผู้ต้องหาหรือจำเลยและการบังคับโทษทางอาญา กฎหมายอาญาว่าด้วยเรื่องความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ พระราชบัญญัติจราจรทางบก และพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ บรรยายโดย ดร.วัชระ เนติวาณิชย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเชียงราย การดำเนินโครงการดังกล่าวมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งร่วมตอบคำถามและมีการแสดงบทบาทสมมติของคดีที่เกิดขึ้นจริง โดยนักศึกษา รวมถึงซักถามประเด็นต่าง ๆ ที่นักศึกษามีความสงสัย


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดี ตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ ร่วมกับ ผู้บริหาร บุคลากร และสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมประชุมเพื่อวางแผนในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โดยได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสำนักวิชานิติศาสตร์และสโมสรนักศึกษาของทั้ง 2 คณะ/สำนักวิชา ภายใต้รายละเอียดของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดประชุมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เสร็จจากนั้นมีการประชุมหารือเรื่องปฏิทินการดำเนินงาน การประสานงานกับกลุ่มเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่จะดำเนินงานเพื่อพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรร


วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์สุรพี โพธิสาราช รองคณบดี อาจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล ผู้ช่วยคณบดี และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเป็นการรวมพลังในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในการเฉลิมฉลองวาระชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ครบรอบ 15 ปี โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการของแต่ละคณะและเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทั้ง 8 แห่ง และมีการต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปี 2560 รวมทั้งมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินงานทูบีนัมเบอร์วันที่ผ่านมา


เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
แผนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
วันพุธ, 06 สิงหาคม 2557
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. 5... Read More...
IMAGE แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
 1.แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...

จดหมายข่าวสำนักวิชานิติศาสตร์