Google
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์แบบประเมินการปฎิบัติงาน

ปฏิทินวิชาการ 2560

แบบประเมินออนไลน์

คู่มือประกันคุณภาพ 2557

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday25
mod_vvisit_counterThis week390
mod_vvisit_counterLast week385
mod_vvisit_counterThis month1342
mod_vvisit_counterLast month1815
mod_vvisit_counterAll days85157

Online Now: 1
Your IP: 54.146.28.90
,
Today: มิถุนายน 24, 2017

Login Form

QR-Code

QR-Code

ภาพสไลด์บนเพจ

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws

คุณสมบัติของสมัคร

1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีสายนิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาในหรือต่างประเทศ

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้การรับรอง ผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ก็มีสิทธิ์สมัครสอบได้ แต่ต้องสำเร็จปริญญาตรีก่อนขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

2. ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดสอบ (TU-GET)

หรือผลสอบ TOEFL หรือ IELTS โดยไม่มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำ แต่ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าว จะเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาผลการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ผลการสอบภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องได้มาไม่เกิน 2 ปี

การคัดเลือก

ผู้สมัครต้องผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์กำหนด

ระบบการศึกษา

1. เป็นการศึกษาภาคค่ำในระบบทวิภาค

2. หลักสูตรการศึกษาแบ่งเป็น 2 แผน คือ

แผน ก เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และวิทยานิพนธ์

แผน ข เป็นหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชา และศึกษาวิชาการค้นคว้าด้วยตนเอง 6

หน่วยกิต

3. การสอบประมวลวิชา (เฉพาะแผน ข)

นักศึกษาจะสอบประมวลวิชาได้เมื่อลงทะเบียนลักษณะวิชามาแล้วอย่างน้อย 15 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 และจะต้องสอบผ่านประมวลวิชาให้ผ่านภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา

4. การสอบภาษาต่างประเทศให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสำหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539

ระยะเวลาการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาต้องไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา

จำนวนนักศึกษา

รับนักศึกษาปีละประมาณ 180 คน

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

http://www.law.tu.ac.th/


คณะนิติศาสตร์ มธ.กำลังเปิดรับสมัครเข้าศึ
กษาหลักสูตร ปี 2557
รายละเอียด 
http://law.tu.ac.th/news.php?lang=th&newstext=507

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
แผนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
วันพุธ, 06 สิงหาคม 2557
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. 5... Read More...
IMAGE แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
 1.แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...

จดหมายข่าวสำนักวิชานิติศาสตร์