Google
คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง - สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player

สายตรงคณบดี

สื่อการสอนออนไลน์แบบประเมินการปฎิบัติงาน

ปฏิทินวิชาการ 2560

แบบประเมินออนไลน์

คู่มือประกันคุณภาพ 2557

ฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์


Fackbook แฟนเพจ

by Free Games

จำนวนผู้เข้าใช้งาน

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday33
mod_vvisit_counterYesterday25
mod_vvisit_counterThis week390
mod_vvisit_counterLast week385
mod_vvisit_counterThis month1342
mod_vvisit_counterLast month1815
mod_vvisit_counterAll days85157

Online Now: 1
Your IP: 54.146.28.90
,
Today: มิถุนายน 24, 2017

Login Form

QR-Code

QR-Code

ภาพสไลด์บนเพจ

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งออกเป็น 2 แผน คือ

แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์) แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) ใน 5 สาขาวิชา ดังนี้

- สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

- สาขาวิชากฎหมายมหาชน

- สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ

- สาขาวิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา

- สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม

การเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนเป็นภาคพิเศษ (นอกเวลาราชการ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2. ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระทำความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

3. ไม่เคยต้องรับโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

คุณวุฒิผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญานิติศาสตรบัณฑิต จากสถาบันการศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง และ

2. ได้เกียรตินิยม หรือคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 หรือ

3. มีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพกฎหมายไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม ปริญญาโท คณะนิติศ่าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws Program
>> http://www.irulaw2.com/ram/viewpage.php?page_id=10

เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา
วันเสาร์, 11 กุมภาพันธ์ 2560
เอกสารประกอบการสอนกฎหมายนิติกรรมและสัญญา Read More...
IMAGE เรียนกฎหมายกับอาจารย์ไก่
วันพฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2559
กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท Law of  Partnership and Companies Read More...
IMAGE บรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ 2/2559 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สว่าง กันศรีเวียง
วันจันทร์, 04 มกราคม 2559
1. คลิปเสียงบรรยายกฎหมายลักษณะหนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 4... Read More...
วิชากฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน
วันพุธ, 24 มิถุนายน 2558
เอกสารประกอบการสอน... Read More...
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ อาจารย์พชรวรรณ ขำตุ้ม
วันเสาร์, 15 พฤศจิกายน 2557
เอกสารประกอบการสอน กฎหมายลักษณะหนี้ Read More...
บทความ ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑
วันพฤหัสบดี, 11 กันยายน 2557
ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคหลอมรวมประชาคมอาเซียน ตอน ๑... Read More...
คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557
วันจันทร์, 18 สิงหาคม 2557
      รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ... Read More...
แผนการสอนรายวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
วันพุธ, 06 สิงหาคม 2557
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย Read More...
IMAGE ตำแหน่งว่างงาน เชียงราย
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์หางาน1.... Read More...
IMAGE เทคนิคการสัมภาษณ์งาน
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
ลิ้งเว็บไซต์เทคนิคการสัมภาษณ์งาน1. 5... Read More...
IMAGE แหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2556
 1.แหล่งทุนวิจัยภายในประเทศ... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต Master's Degree... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2556
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...
IMAGE คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วันศุกร์, 11 ตุลาคม 2556
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต... Read More...

จดหมายข่าวสำนักวิชานิติศาสตร์