Discover all new gmail.com login
Get Adobe Flash player
 
 
คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ตั้ง 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-776-137 โทรสาร 053-776-137
Fabebook: นิติศาสตร์ มรชร.- ภาพกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย -

กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2566 (ระหว่างเดือนมกราคม 2566 ถึงปัจจุบัน)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2565 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2565)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2564 (ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2563 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2563)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2562 (ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2562)
กิจกรรมที่คณะนิติศาสตร์ดำเนินงานและเข้าร่วม ประจำปี 2561 (ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561)

  


ภาพกิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

 
 
 
 

คลิกเพื่อดูกิจกรรมทั้งหมด