บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

connect
ที่ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
672 แนวปฏิบัติในการสอบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
ประกาศวันที่  23/09/64    Download 1 ครั้ง
671 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
ประกาศวันที่  17/09/64    Download 3 ครั้ง
670 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า ประจำปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  15/09/64    Download 6 ครั้ง
669 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งกำหนดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่  07/09/64    Download 5 ครั้ง
668 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมความรู้ทั่วไปทางกฎหมายเพื่อลดข้อพิพาทและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเฉลิมพระเกียรติฯ ในระบบทางไกล (ONLINE) วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 08.30-16.30น.
ประกาศวันที่  07/09/64    Download 9 ครั้ง
667 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ์ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "การใช้ PDPA และ Digital Signature ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  17/08/64    Download 7 ครั้ง
666 กองพัฒนานักศึกษา ประชาสัมพันธ์ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาปี 2564
ประกาศวันที่  17/08/64    Download 6 ครั้ง
665 ประชาสัมพันธ์การทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา (EN-PET) สำหรับนักศึกษารหัส 62 รหัส 63(เทียบโอน) สอบครั้งแรก
ประกาศวันที่  11/08/64    Download 4 ครั้ง
664 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT: Exit Exam Information Technology) (ออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษารหัส 62 (ปกติ) และรหัส 63 (เทียบโอน)
ประกาศวันที่  30/07/64    Download 6 ครั้ง
663 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและภาษาไทย (รูปแบบออนไลน์), การทำสอบ TOEFL ITP และการทดสอบวัดระดับสมรรถนะด้านภาษา CRRU CEFR TEST ประจำเดือนสิงหาคม 2564 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศวันที่  23/07/64    Download 15 ครั้ง
662 กรมประมง เปิดสอบแข่งขันตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางระบบอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. - 3 ส.ค. 2564
ประกาศวันที่  06/07/64    Download 8 ครั้ง
661 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  01/07/64    Download 9 ครั้ง
660 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT: Exit Exam Information Technology) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (ออนไลน์)
ประกาศวันที่  01/07/64    Download 10 ครั้ง
659 ประชาสัมพันธ์ระบบสั่งจองชุดนักศึกษา ประจำปี 2564
ประกาศวันที่  28/06/64    Download 18 ครั้ง
658 ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบวัดระดับด้านภาษาฯ และการทดสอบ TOEFL ITP
ประกาศวันที่  28/06/64    Download 7 ครั้ง
657 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีจำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. - 7 มิ.ย. 2564 ในวันเวลาราชการ
ประกาศวันที่  31/05/64    Download 19 ครั้ง
656 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์) สำหรับนักศึกษาภาคปกติเรียน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 วันเสาร์ที่ 12 มิ.ย. 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศวันที่  25/05/64    Download 35 ครั้ง
655 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (ออนไลน์) ในวันที่ 5-6 และ 12 มิ.ย. 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น.
ประกาศวันที่  25/05/64    Download 20 ครั้ง
654 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  17/05/64    Download 15 ครั้ง
653 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT: Exit Exam Information Technology) แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  03/05/64    Download 21 ครั้ง
652 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) แบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  03/05/64    Download 14 ครั้ง
651 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  09/04/64    Download 19 ครั้ง
650 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (Exit Exam Information Technology Test : EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่าน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  09/04/64    Download 17 ครั้ง
649 ประชาสัมพันธ์กำหนดการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา ประจำปี 2564 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ
ประกาศวันที่  02/04/64    Download 21 ครั้ง
648 แจ้งการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษแรกเข้า EN - PPT และภาษาไทยแรกเข้า TH-PPT สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) สอบครั้งแรก
ประกาศวันที่  17/03/64    Download 22 ครั้ง
647 แจ้งกำหนดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT: Basic Information Technology) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) รหัส 63 ปีการศึกษา 2563 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ประกาศวันที่  12/03/64    Download 27 ครั้ง
646 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ชร. แจ้งกำหนดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา (EIT) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านการทดสอบครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  10/03/64    Download 25 ครั้ง
645 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มร.ชร. ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ทำแบบฝึกหัดในโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) ครบตามเกณฑ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา (รอบที่ 4)
ประกาศวันที่  10/03/64    Download 30 ครั้ง
644 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มร.ชร. แจ้งรายงานข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online ตามที่ได้รับมอบรหัส (ครั้งที่ 3)
ประกาศวันที่  10/03/64    Download 55 ครั้ง
643 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอบรมทักษะภาษาจีนเพื่อการสอน HSK ระดับ 4
ประกาศวันที่  25/02/64    Download 30 ครั้ง
642 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนเสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศวันที่  23/02/64    Download 30 ครั้ง
641 รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (เรียนจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
ประกาศวันที่  23/02/64    Download 29 ครั้ง
640 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (เรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศวันที่  22/02/64    Download 24 ครั้ง
639 รายงานข้อมูลนักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าใช้งานโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) ตามที่ได้รับมอบรหัส (ครั้งที่ 2) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  05/02/64    Download 26 ครั้ง
638 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ทำแบบฝึกหัดในโปรแกรม English Discoveries Online (EDO) ครบตามเกณฑ์เข้ารับการทดสอบสมรรถนะด้านภาษา รอบที่ 3 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  05/02/64    Download 29 ครั้ง
637 สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรการอบรมวิชาว่าความภาคทฤษฎี รุ่นที่ 56 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-19 มี.ค. 2564 (กรณีสมัครทางไปรษณีย์) และระหว่างวันที่ 22-31 มี.ค. 2564 (กรณีสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการ) คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด
ประกาศวันที่  05/02/64    Download 28 ครั้ง
636 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า BIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  05/02/64    Download 24 ครั้ง
635 แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา EIT สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  05/02/64    Download 28 ครั้ง
634 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 17 .. จัดการเรียนการสอนแบบปกติ หรือ แบบเข้าชั้นเรียน (On Site) ตามปกติทุกรายวิชาและทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ประกาศวันที่  26/01/64    Download 25 ครั้ง
633 กองพัฒนานักศึกษา แจ้งแก้ไขรายละเอียด การทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  20/01/64    Download 32 ครั้ง
632 กองพัฒนานักศึกษา มร.ชร. แจ้งเรื่อง การทำกิจกรรมจิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2563
ประกาศวันที่  13/01/64    Download 31 ครั้ง

ลำดับที่ รายละเอียด ระยะเวลาในการเสนอราคา จำนวนผู้อ่าน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
บริการวิชาการ/กฎหมายในอุ้งมือ

ลำดับที่ เรื่อง วันที่ประกาศ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
303 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 09 กันยายน 2564 Download
302 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 02 กันยายน 2564 Download
301 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 26 สิงหาคม 2564 Download
300 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 4 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 19 สิงหาคม 2564 Download
299 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 งาน อ่าน 4 ครั้ง 16 สิงหาคม 2564 Download
298 ซื้อวัสดุ จำนวน 34 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 13 สิงหาคม 2564 Download
297 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 15 สิงหาคม 64 อ่าน 4 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
296 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 11 สิงหาคม 64 อ่าน 4 ครั้ง 09 สิงหาคม 2564 Download
295 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 06 สิงหาคม 2564 Download
294 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 4 สิงหาคม 64 อ่าน 3 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
293 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน วันที่ 8 สิงหาคม 64 อ่าน 5 ครั้ง 02 สิงหาคม 2564 Download
292 ซื้อวัสดุ จำนวน 26 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 30 กรกฎาคม 2564 Download
291 ซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 งาน อ่าน 4 ครั้ง 22 กรกฎาคม 2564 Download
290 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
289 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 4 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
288 จ้างทำระบบฐานข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 5 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
287 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 15 กรกฎาคม 2564 Download
286 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
285 จ้างจัดทำเล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 28 มิถุนายน 2564 Download
284 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
283 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
282 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
281 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
280 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 24 มิถุนายน 2564 Download
279 จ้างออกแบบ ผลิตสื่อให้ความรู้กฎหมาย จำนวน 2 งาน อ่าน 5 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
278 จ้างเหมาออกแบบ ผลิตสื่ออินโฟกราฟิกให้ความรู้กฎหมาย จำนวน งาน อ่าน 5 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
277 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 18 มิถุนายน 2564 Download
276 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 16 มิถุนายน 2564 Download
275 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
274 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 1 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 4 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
273 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 07 มิถุนายน 2564 Download
272 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
271 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 27 พฤษภาคม 2564 Download
270 จ้างติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 6 ครั้ง 18 พฤษภาคม 2564 Download
269 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 9 ครั้ง 06 พฤษภาคม 2564 Download
268 จ้างทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 6 ครั้ง 03 พฤษภาคม 2564 Download
267 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
266 ซื้อวัสดุ จำนวน 8 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 07 เมษายน 2564 Download
265 ซื้อวัสดุ จำนวน 30 รายการ อ่าน 10 ครั้ง 24 มีนาคม 2564 Download
264 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 22 มีนาคม 2564 Download
263 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 23 มีนาคม 2564 Download
262 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
261 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
260 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 19 มีนาคม 2564 Download
259 จ้างทำระบบฐานข้อมูลการทดสอบประมวลความรู้ด้านนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 6 ครั้ง 30 มีนาคม 2564 Download
258 จ้างทำไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
257 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 7 ครั้ง 12 มีนาคม 2564 Download
256 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
255 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 10 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
254 ซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
253 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ 2 คัน จำนวน 1 วัน อ่าน 9 ครั้ง 09 มีนาคม 2564 Download
252 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 04 มีนาคม 2564 Download
251 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 7 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
250 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 03 มีนาคม 2564 Download
249 ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 55 นิ้ว ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 5 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
248 ซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน จำนวน 1 รายการ อ่าน 8 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
247 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
246 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
245 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 22 กุมภาพันธ์ 2564 Download
244 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ระบบ inverter ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 BTU ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 8 เครื่อง อ่าน 5 ครั้ง 18 กุมภาพันธ์ 2564 Download
243 วัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 02 กุมภาพันธ์ 2564 Download
242 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 26 มกราคม 2564 Download
241 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 06 มกราคม 2564 Download
240 ซื้อวัสดุ จำนวน 19 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
239 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
238 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
237 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
236 เช่าเหมารถตู้ 1 คัน จำนวน 3 วัน อ่าน 4 ครั้ง 17 ธันวาคม 2563 Download
235 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 6 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
234 จ้างทำซุ้มแสดงความยินดีแก่บัณฑิต จำนวน 1 งาน อ่าน 9 ครั้ง 04 ธันวาคม 2563 Download
233 ซื้อวัสดุ จำนวน 20 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
232 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
231 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 6 ครั้ง 02 ธันวาคม 2563 Download
230 จ้างทำโปสเตอร์ จำนวน 6 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
229 จ้างทำสมุดสอบวัดความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 01 ธันวาคม 2563 Download
228 เช่าขออนุมัติเช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน1 วัน อ่าน 5 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
227 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 วัน อ่าน 6 ครั้ง 23 พฤศจิกายน 2563 Download
226 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
225 จ้างทำสมุดภาพอินโฟกราฟิก จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
224 จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมโรลอัพ จำนวน 2 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 17 พฤศจิกายน 2563 Download
223 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 7 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
222 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 3 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
221 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 12 พฤศจิกายน 2563 Download
220 ซื้อโต๊ะปูนปูกระเบื้อง จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
219 ซื้อครุภัณฑ์พัดลมไอเย็น/ไอน้ำ เคลื่อนที่ จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
218 ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 10 พฤศจิกายน 2563 Download
217 ซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
216 จ้างเหมาแต่งกายผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ จำนวน 1 งาน อ่าน 5 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
215 ซื้อวัสดุ จำนวน 27 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2563 Download
214 ซื้อชุดโต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด อ่าน 5 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
213 ซื้อเก้าอี้แบบพนักพิง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
212 ซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 30 ตุลาคม 2563 Download
211 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 4 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
210 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 5 ครั้ง 29 ตุลาคม 2563 Download
209 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 50 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
208 ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 46 ครั้ง 11 กันยายน 2563 Download
207 จ้างพิมพ์สื่อความรู้กฎหมาย จำนวน 1 รายการ อ่าน 63 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
206 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 09 กันยายน 2563 Download
205 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 50 ครั้ง 01 กันยายน 2563 Download
204 จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 35 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
203 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 26 สิงหาคม 2563 Download
202 ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 25 สิงหาคม 2563 Download
201 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 24 สิงหาคม 2563 Download
200 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 18 สิงหาคม 2563 Download
199 จ้างต่อเติมหลังคาลานดำเนินกิจกรรม สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 37 ครั้ง 13 สิงหาคม 2563 Download
198 ล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง อ่าน 41 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
197 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 1 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
196 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 11 สิงหาคม 2563 Download
195 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
194 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 43 ครั้ง 10 สิงหาคม 2563 Download
193 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
192 จ้างพิมพ์เอกสาร จำนวน 3 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 29 กรกฎาคม 2563 Download
191 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 38 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
190 จ้างทำที่ปิดช่องว่างระเบียงชั้นที่ 2 สำนักวิชานิติศาสตร์ อ่าน 42 ครั้ง 23 กรกฎาคม 2563 Download
189 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 20 กรกฎาคม 2563 Download
188 จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน 1 รายการ อ่าน 45 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
187 ซื้อวัสดุ จำนวน 1 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
186 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ อ่าน 47 ครั้ง 16 กรกฎาคม 2563 Download
185 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 47 ครั้ง 17 มิถุนายน 2563 Download
184 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 52 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
183 จ้างเหมาผลิตสื่ออินโฟกราฟิกบริการวิชาการกฎหมายสู่ชุมชน จำนวน 1 งาน อ่าน 54 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
182 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ อ่าน 35 ครั้ง 16 มิถุนายน 2563 Download
181 จ้างล้างและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง อ่าน 50 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
180 จ้างพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
179 จ้างพิมพ์โปสเตอร์และแผ่นพับ จำนวน 3 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 12 มิถุนายน 2563 Download
178 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
177 ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
176 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 37 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
175 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 44 ครั้ง 11 มิถุนายน 2563 Download
174 จ้างปรับปรุงทางเดินไปห้องน้ำ สำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 43 ครั้ง 29 พฤษภาคม 2563 Download
173 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 37 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
172 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
171 จ้างซ่อมบำรุงและปรับปรุงคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง อ่าน 40 ครั้ง 25 พฤษภาคม 2563 Download
170 จ้างปรับปรุงบันไดอาคารนิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 36 ครั้ง 19 พฤษภาคม 2563 Download
169 ซื้อวัสดุ จำนวน 13 รายการ อ่าน 33 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
168 จ้างปรับปรุงประตูกระจกและหน้าต่างกระจก จำนวน 1 งาน อ่าน 39 ครั้ง 15 พฤษภาคม 2563 Download
167 จ้างปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าเข้าอาคารสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 44 ครั้ง 17 เมษายน 2563 Download
166 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 26 มีนาคม 2563 Download
165 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 39 ครั้ง 23 มีนาคม 2563 Download
164 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 38 ครั้ง 19 มีนาคม 2563 Download
163 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
162 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 10 มีนาคม 2563 Download
161 ถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ อ่าน 41 ครั้ง 26 กุมภาพันธ์ 2563 Download
160 ซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ อ่าน 37 ครั้ง 20 กุมภาพันธ์ 2563 Download
159 ซื้อเครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ อ่าน 43 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
158 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ อ่าน 54 ครั้ง 13 กุมภาพันธ์ 2563 Download
157 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 39 ครั้ง 04 กุมภาพันธ์ 2563 Download
156 เช่าเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 วัน อ่าน 36 ครั้ง 03 กุมภาพันธ์ 2563 Download
155 จ้างเหมาบริการทำบูธ 1 งาน อ่าน 40 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
154 จ้างทำแผ่นพับ จำนวน 1 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
153 จ้างปรับปรุงห้องรับรอง/ห้องพักบุคลากร จำนวน 2 งาน อ่าน 56 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
152 จ้างทำผ้าม่านพร้อมรางม่านแบบจีบ 3.20x2.60 เมตร จำนวน 2 ชุด อ่าน 45 ครั้ง 14 มกราคม 2563 Download
151 จ้างพิมพ์เล่มวารสาร จำนวน 1 รายการ อ่าน 45 ครั้ง 24 ธันวาคม 2562 Download
150 ซื้อวัสดุ จำนวน 4 รายการ อ่าน 47 ครั้ง 23 ธันวาคม 2562 Download
149 จ้างทำสมุดสอบความรู้นักศึกษา จำนวน 1 รายการ อ่าน 51 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
148 จ้างทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 รายการ อ่าน 46 ครั้ง 16 ธันวาคม 2562 Download
147 เช่าเหมาอุปกรณ์เทคนิค จำนวน 1 ครั้ง อ่าน 45 ครั้ง 11 ธันวาคม 2562 Download
146 ซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ อ่าน 50 ครั้ง 09 ธันวาคม 2562 Download
145 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ อ่าน 44 ครั้ง 04 ธันวาคม 2562 Download
144 จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 4 รายการ อ่าน 48 ครั้ง 25 พฤศจิกายน 2562 Download
143 จ้างทำมุ้งลวด 3 รายการ อ่าน 49 ครั้ง 14 พฤศจิกายน 2562 Download
142 จ้างปรับปรุงอาคารนิติศาสตร์ 3 งาน อ่าน 45 ครั้ง 13 พฤศจิกายน 2562 Download
141 จ้างเหมาจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัยของสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 41 ครั้ง 11 พฤศจิกายน 2562 Download
140 ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
139 ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ อ่าน 32 ครั้ง 07 พฤศจิกายน 2562 Download
138 ซื้อวัสดุ จำนวน 9 รายการ อ่าน 36 ครั้ง 05 พฤศจิกายน 2562 Download
137 เช่าชุด จำนวน 5 รายการ อ่าน 42 ครั้ง 31 ตุลาคม 2562 Download
136 ซื้อวัสดุ จำนวน 21 รายการ อ่าน 40 ครั้ง 30 ตุลาคม 2562 Download
134 จ้างปรับปรุงห้องน้ำสำนักวิชานิติศาสตร์ จำนวน 1 งาน อ่าน 37 ครั้ง 29 ตุลาคม 2562 Download
133 จ้างทำป้ายสแตนเลส จำนวน 1 รายการ อ่าน 44 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download
132 จ้างทำป้ายอะคริลิคติดผนัง จำนวน 1 รายการ อ่าน 43 ครั้ง 25 ตุลาคม 2562 Download