ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 053-776137

Email: niti.crru@gmail.com

Facebook: niticrru

Facebook Fanpages : คณะนิติศาสตร์ มร.ชร.