กิจกรรมอบรมความรู้และทักษะการวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายในการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1 (อบรมความรู้และทักษะการวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา) โดยได้รับเกียรติจาก ท่านคมศักดิ์ โตโภชนพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากวันที่ท่ีดำเนินการ 09/02/2567 ถึง 09/02/2567 42 คน