นายณัฐพล แสงศรีจันทร์ นักศึกษานิติศาสตร์ รหัส 64 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง มวยสากลสมัครเล่น เวียงพิงค์เกมส์ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 33ประกาศเมื่อ 28/03/2567 45 คน