ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งนิติกรศาลแขวงเวียงป่าเป้า สมัครได้ด้วยตนเองที่ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนถึง 12 เมษายน 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกาศศาลแขวงเวียงป่าเป้า เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล (นิติกร)

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดประกาศเมื่อ 04/04/2567 30 คน