รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,250 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2567 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 21,250 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคมถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 https://www.job-108.com/id17285.html

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความประกาศเมื่อ 04/04/2567 30 คน