แจ้งกำหนดการทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกที่ยังไม่ผ่านการทดสอบ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567ประกาศเมื่อ 01/05/2567 19 คน