ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567ประกาศเมื่อ 14/05/2567 45 คน