ประชาสัมพันธ์ นักศึกษานิติศาสตร์ เรียน (เสาร์-อาทิตย์) ขอให้นักศึกษาที่สมัครเรียนภาคปกติ เรียน (เสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา 2567 สแกน QR CODE เข้ากลุ่มไลน์นี้ เพื่อรับแจ้งข่าวสารของคณะนิติศาสตร์ประกาศเมื่อ 15/05/2567 7 คน