กิจกรรม อบรม Soft Skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 5เครื่องมือให้กับนักศึกษาวิศวกรสังคมคณะนิติศาสตร์วันที่ดำเนินการ 27/05/2567 ถึง 27/05/2567 12 คน