ขอส่งประกาศ กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้กู้ยืม ประเภทรายเก่าเปลี่ยนระดับ/ย้ายสถานศึกษา /เปลี่ยนสาขาวิชาในปีการศึกษา 2567 และรายใหม่)ประกาศเมื่อ 31/05/2567 1,296 คน