ผู้บริหารและคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ มร.ชร. พร้อมด้วยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มร.ชร. เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่วันที่ดำเนินการ 05/06/2567 ถึง 05/06/2567 3 คน